دیتابیس خام مخصوص SQL2014

دیتابیس خام مخصوص SQL2014

1/8/1

دیتابیس خام مخصوص SQL2014

نویسنده: شرکت صبا

 دیتابیس خام مخصوص

 SQL2014

دانلود فایل

با استفاده از دکمه زیر شما می توانید این فایل را دانلود نمایید . توجه داشته باشید که تمامی فایل های دانلودی در صبا حساب بررسی و فاقد هر گونه ویروس و اشکال فنی می باشند

دانلود فایل

Back to Top