کشوی پول

کشوی پول

جعبه فلزی که به دو قسمت جهت قرار دادن اسکناس و سکه تقسیم می گردد که هر کدام به قسمت های کوچکتری تقسیم می شود کشوی پول با اتصال به پرینتر به هنگام صدور فاکتور مشتری توسط نرم افزار فروش رستوران به صورت اتوماتیک باز می شود . و همچنین برای افزایش سرعت کار صندوقدار در مواقعی که تراکم مشتری در باجه های فروش زیاد است .

Back to Top