لیبل

لیبل

با توجه به اینکه در بازار لیبل های مختلفی وجود دارد که در قسمت پایین همه آنها را بررسی میکنیم :

1-لیبل /برچسب کاغذی

2-لیبل /برچسب پی وی سی

3-لیبل /برچسب متال

4-لیبل /برچسب خرد شونده امنیتی

5-لیبل /برچسب حرارتی

6-لیبل /برچسب اموال /شبرنگ

که هر کدام از این لیبل ها برای مصارف خاصی کاربرد دارند .

Back to Top