پشتیبانی تلفنی و اینترنتی

پشتیبانی تلفنی و اینترنتی

پشتیبانی تلفنی و اینترنتی در ساعات کاری شرکت از 9 صبح تا 7 شب به صورت یکسره بدون اشغالی خطوط تلفن ثابت و بدون نیاز به حضور مشتری در شرکت صبا .

  • پشتیبانی فنی و دقیق متناسب با نیاز هر فروشگاه
  • پشتیبانی از راه دور بدون نیاز به حضور مشتری
  • پشتیبانی توسط کارشناسان فنی و کار آمد
Back to Top