ریبون

ریبون

با توجه به اینکه ریبون ها انواع مختلفی دارند در پایین تمام این مدل ها رو بررسی میکنیم .

۱ - Wax
اين نوع ريبون یکی از ارزان ترين ريبونها ميباشد و بيشترين استفاده را روی ليبلهای كاغذی دارد و مقاومت چندانی از نظر پاك شوندگی ندارد و در مقابل سايش و شستشو و شرايط محيطی مقاومت چندانی ندارند. همچنین در انواع رنگ های مختلف نیز موجود می باشند.

۲ - Wax & Resin

اين نوع ريبونها از لحاظ مقاومت و كيفيت چيزی مابين ريبون هاي وکس و رزین ميباشند و كيفيت چاپ بر روی همه انواع ليبلها را دارا ميباشد.

۳ - Resin

اين نوع ريبونها كيفيت چاپ بالایي دارند و بيشتر براي چاپ بر روی ليبلهای متال، پی وی سی و تايوك استفاده ميگردند چون چاپ روي اين ليبلها خيلی مهم بوده و سالهای سال بايد بمانند. البته از اين نوع ريبونها در چاپ بر روی ليبلهای ديگر هم ميتوان استفاده كرد. همچنین در انواع رنگ های مختلف نیز موجود می باشند.

۴ -  Super Resin

اين نوع ريبون برای مصارف خاص بكار ميرود ؛ بيشتر براي چاپ روی ليبل اموال و پی وی سی به كار گرفته می شود و در مقابل شوینده های قوی مقاومت بيشتری دارند.

Back to Top