دوره های آموزشی نرم افزار حسابداری

دوره های آموزشی نرم افزار حسابداری

در شرکت حسابداری صبا آموزش های عمومی و تخصصی به کاربران و یا اپراتورهای سیستم ارائه می شود و باور داریم که آموزش های منظم و دقیق و علمی باعث می شود که بیشترین سود را از سرمایه گذاری خود در خرید محصولات شرکت صبا ببرید .و کارشناسان آموزشی ما در این شرکت شما مشتریان و سرمایه گذاران را همراهی میکنند تا با آموزش ها دقیق و منظم کار شما را به بهترین شکل ممکن انجام شود .

آموزش های کاربردی :

در این نوع آموزش نحوه استفاده از نرم افزار در صنف مورد نظر مشتری انجام می شود و میتواند با این دوره آموزشی کار با سیستم را شروع کند و عملیات ثبت اطلاعات را انجام دهد .

 

آموزش های تخصصی :

در این دوره آموزشی کاربران نحوه گزارش گیری و یا نحوه محاسبه سود و زیان و همچنین با توجه به اینکه هر شرکت و یا موسسه تجاری نیاز به بستن دوره مالی دارد در این دوره آموزشی توسط همکاران ما ارائه می شود .

Back to Top