اموزش جلوگیری از اسکن فایل های خاص توسط انتی ویروس کسپرسکی

اموزش جلوگیری از اسکن فایل های خاص توسط انتی ویروس کسپرسکی

96/6/

اموزش جلوگیری از اسکن فایل های خاص توسط انتی ویروس کسپرسکی

نویسنده: مدیر سایت

تــوســـط شــــرکــت فـــنـــی و مــهــنـــدســـی صـــبـــا


اموزش جلوگیری از اسکن فایل توسط انتی ویروس کسپرسکی

اموزش جلوگیری از اسکن فایل های خاص توسط انتی ویروس کسپرسکی

 

در پاره ای مواقع ممکن است بخواهید از اسکن فایلی خاص توسط انتی ویروس کسپرسکی جلوگیری به عمل اورید برای این منظور می توانید یکTrust Zone  برای کسپرسکی تعریف کنید تا فایل یا فایل های موردنظرتان را مورد بررسی و اسکن قرار ندهد. برای این منظور طبق عکس های زیر عمل نمایید:

در پنجره زیر  گزینه select file or folder  را کلیک نمایید.سپس با کلیک بر روی دکمه Browse ، فایل و یا پوشه ای که میخواهید فایلهای درون آن مورد اسکن قرار نگیرند را انتخاب نمایید در صورت فعال کردن گزینه Include Subfolders زیر شاخه های فولدر انتخاب شده هم مورد اسکن قرار نخواهند گرفت و در پایان تمامی پنجره های باز را OKکنید. از این پس فایل یا پوشه انتخابی تان مورد اسکن قرار نخواهند گرفت.

Back to Top